Het was natuurlijk al duidelijk. De MidzomerLoop 2021 zou niet op de geplande datum 9 juli georganiseerd kunnen worden. De organisatie was al gestart en de inschrijvingen geopend. Er is nog gekeken en gezocht naar een datum in de 2e helft van 2021 om alsnog deze loop te kunnen organiseren.

Een aantal factoren speelden hierbij een rol: kan het karakter van de MidZomerLoop dan behouden blijven? Wanneer wordt de 1,5 meter regel opgeheven en zo ja, zijn mensen dan bereid om dan direct weer dicht bij elkaar in een startvak te gaan staan?

Is er kans, dat – gezien de vele evenementen die verplaatst worden – de overheid weer een vergunning afgeeft? Deze en andere onzekerheden hebben ons doen besluiten om in 2021 geen MidZomerLoop te organiseren en ons met onze vrijwilligers en sponsors te concentreren op een groots evenement in 2021 waar wij iedereen weer in grote getale aan de start hopen te zien en na afloop bij het midzomerfeestje.

Blijf sterk en gezond, hou vol en samen werken wij aan een gezonde toekomst.